ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ ΚΤΕΟ

Αναλαμβάνουμε την διενέργεια ενός γενικού τεχνικού προ-ελέγχου στο αυτοκίνητό σας και σας ενημερώνουμε για τις ενδεχόμενες βλάβες ή δυσλειτουργίες και για τις επιπτώσεις που έχουν αυτές στην λειτουργία του αυτοκινήτου σας ώστε να μπορείτε να προβείτε στις απαραίτητές ενέργειες επισκευής του αυτοκίνητου σας πριν τον έλεγχο και να γλυτώσετε κόστος και ταλαιπωρία.

ΕΛΕΓΧΟΙ

  • Μηχανικός Έλεγχος
  • Ηλεκτρολογικός Έλεγχος
  • Έλεγχος Ευθυγράμμισης
  • Έλεγχος Καυσαερίων
  • Οπτικός Έλεγχος