ΔΙΕΥΡΕΥΝΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ EOBD

Με την χρήση διαγνωστικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας μπορούμε να διαβάσουμε τις μονάδες ελέγχου του αυτοκινήτου, να εντοπίσουμε την αιτία του προβλήματος και φυσικά να την επιδιορθώσουμε.

Όλα τα συστήματα του αυτοκινήτου, από τον κινητήρα έως τους αερόσακους πλέον ελέγχονται από εγκεφάλους, οι οποίοι σε περίπτωση βλάβης αποθηκεύουν συγκεκριμένους κωδικούς βλαβών και ανάβουν τις αντίστοιχες προειδοποιητικές λυχνίες.

Για να αποφευχθούν εκτεταμένες ζημίες και να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια του οδηγού και των επιβατών του αυτοκινήτου σε περίπτωση που ανάψει μια προειδοποιητική λυχνία σας προτείνουμε να μας επισκεφτείτε ώστε να διερευνήσουμε  το πρόβλημα εντοπίζοντας την πραγματική του αιτία, να σας προτείνουμε τη βέλτιστη λύση, να επισκευάσουμε τη βλάβη και να «σβήσουμε το λαμπάκι».