ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Η εταιρία μας ως Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής FIAT & FIAT Professional καλύπτει πλήρως όλες τις συντηρήσεις των εργοστασιακών εγγυήσεων.

Οι έμπειροι μηχανικοί μας σε συνδυασμό με τον εξειδικευμένο εξοπλισμό και το stok γνήσιων ανταλλακτικών που διαθέτουμε, καλύπτουν τις εργοστασιακές εγγυήσεις των νέων αυτοκινήτων με μηδενική επιβάρυνση για τον ιδιοκτήτη.

Μπορείτε να απευθυνθείτε στους εξειδικευμένους συμβούλους της εταιρίας μας για την επιλογή του κατάλληλου πακέτου επέκτασης εργοστασιακής εγγύησης που θα καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του αυτοκινήτου σας.

Αρκεί να κλείσετε ένα ραντεβού για να εξυπηρετηθείτε άμεσα!